Co robimy


CTM jest firmą doradczo-szkoleniową i wydawnictwem z siedzibą we Wrocławiu. Firma jest obecna na rynku od 17 lat - wpisana została do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 16.10.1998 roku pod nr 114917 prowadzonej przez PM Wrocławia. Firma CTM z siedzibą we Wrocławiu jest również wpisana jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.02/00025/2006, NIP: 8981140761, REGON: 931913346.